Vi bidrar i stor grad med leveranse av tekniske tjenester – produktutvikling, produksjonstilpasning, produksjon av prototyper og forbedring av produksjonsmetoder.

Produktutvikling og produksjonstilpasning:
En stor del av våre leveranser innebærer produktutvikling, hvor vi er med på å skreddersy produktløsninger for våre kunder. Vi utfører både komplette utviklingsprosjekter, eller deltar i samarbeidsprosjekter – typisk for å ivareta fokus på produksjonstilpasning av produktet (design for produksjon).

Produksjonsteknikk:

  • Produksjonsoptimalisering av volumprodukter.
  • Problemløsning og prototyp produksjon.
  • Høyt fokus på automatisering og robuste tilvirkningsprosesser.