Mjøs Metallvarefabrikk AS er en ledende produksjonsbedrift med krevende internasjonale kunder. Våre hovedaktiviteter omfatter konstruksjon & utvikling, metallstøping, modellproduksjon, maskinering og sammenstilling av komponenter. Bedriften holder til i moderne lokaler på Hosanger (Osterøy).

Grunnet økende arbeidsmengde, søker vi etter flere dyktige medarbeidere. Vi kan tilby spennende utfordringer, konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, samt et hyggelig og spennende arbeidsmiljø.

Søknad og CV sendes til post@mjosmetall.no.

Søknader vurderes fortløpende.

CNC-operatør

Typiske arbeidsoppgaver vil være planlegging og forberedelse av jobb, maskinbetjening og kontroll, samt daglig vedlikehold, effektiviseringstiltak og forbedringsarbeid. Vi ønsker personer som behersker maskinering og programmering, er nysgjerrige og kan nyttiggjøre seg av relevante digitale verktøy.

Ønskede kvalifikasjoner/ erfaringer/ egenskaper:

 • Fagbrev eller tilsvarende innenfor tekniske fag, aller helst som maskinoperatør.
 • God erfaring og kunnskap med maskinering (primært dreiing og MillTurn).
 • God teknisk og praktisk bakgrunn for å kunne tyde tegninger og spesifikasjoner.
 • Erfaring fra arbeid med komplekse deler.
 • God kjennskap til bruk av måleverktøy og hvordan de fungerer.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk.
 • Godt humør og gode holdninger til helse, miljø og sikkerhet

KONTAKT
Leder – Maskinering:
John-Ove Kleppe, 56 19 35 04, johnove@mjosmetall.no

Personalansvarlig:
Øystein Øvsthus, 56 19 30 03, oystein@mjosmetall.no

Logistikkansvarlig Skjærende verktøy

Håndtering og administrasjon av skjærende verktøy er viktig delprosess knyttet til maskinering, som er en vesentlig del av vår kjernevirksomhet. Vi ønsker å styrke oss innenfor dette området, og søker derfor etter en medarbeider som kan bidra aktivt her.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • finne egnet verktøy (og holder) til jobber (også ifm. kalkyler)
 • anskaffelse av verktøy – inkludert mottak og lagerstyring
 • klargjøring av verktøy for maskinoperatører
 • oppsamling og beslutning ifm. brukte verktøy (kassering/ resliping)
 • leverandørkontakt for utvalgte verktøygrupper/ leverandører
 • testing og evaluering av nye verktøy
 • gjennomføre prosessforbedringsprosjekt knyttet til håndtering og administrasjon av verktøy

Stillingen er praktisk rettet, og betinger at en stor del av jobben utføres i verkstedet, og i tett dialog med både operatører og teknikere/ ingeniører. Stillingen vil bli tilpasset i størst mulig grad for den rette kandidaten.

Ønskede kvalifikasjoner/ erfaringer/ egenskaper:

 • God kjennskap til, og erfaring med maskinering og bruk av skjærende verktøy.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk.
 • Generelt god IT-kompetanse og mulighet til å kunne nyttiggjøre seg relevante digitale verktøy.
 • Være strukturert, nøyaktig og imøtekommende.

KONTAKT
Kvalitetsleder:
Inge Haukøy, 56 19 30 15, inge@mjosmetall.no

Personalansvarlig:
Øystein Øvsthus, 56 19 30 03, oystein@mjosmetall.no

Mekaniker / Tekniker

Vi har et kontinuerlig behov for både planlagt og uforutsett vedlikehold av maskiner og utstyr, samt andre utbedringer av anlegg og maskiner. Vi ønsker å styrke oss innenfor dette området, og søker derfor etter en medarbeider som kan bidra aktivt her.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Vedlikehold, feilsøking og reparasjon av manuelle og CNC-styrte verktøymaskiner. Dette innbefatter både selve utførelsen og samarbeid med andre interne/ eksterne ressurser.
 • Drift, vedlikehold og reparasjon av annet produksjonsutstyr – som for eksempel sentralanlegg for kjølevæske og tilstøtende system mot verktøymaskiner.
 • Arbeidet vil innbefatte mekaniske, hydrauliske og pneumatiske oppgaver, i tillegg til dokumentert planlegging og oppfølging av oppdrag knyttet til dette.
 • Bidra til å finne gode tekniske løsninger, samt utføre disse, for å gjøre vår tilvirkning av produkter enda mer sikker og kostnadseffektiv.

Stillingen betinger at en stor del av jobben utføres i verkstedet, og i tett dialog med både operatører og teknikere/ ingeniører. For rette vedkommende vil også det å være ansvarlig for bedriftens planlagte vedlikeholdssystem knyttet til produksjonsutstyr, være en naturlig del av stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner/ erfaringer/ egenskaper:

 • Kompetanse innenfor reparasjons- og vedlikeholdsarbeid med CNC-styrte maskiner.
 • Tverrfaglig kompetanse innen CNC, elektronikk, hydraulikk og pneumatikk
 • Fagbrev innen automasjon eller mekanisk.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk.
 • Kunne nyttiggjøre seg relevante digitale verktøy.
 • være løsningsorientert og ha stor interesse for å løse tekniske problemer,
 • være analytisk og nøyaktig (kvalitetsbevisst), samt
 • takle uforutsette hendelser og løse problemer som oppstår.

KONTAKT
Kvalitetsleder:
Inge Haukøy, 56 19 30 15, inge@mjosmetall.no

Personalansvarlig:
Øystein Øvsthus, 56 19 30 03, oystein@mjosmetall.no