Som følge av utviklingen mot stadig mer modulbaserte produkter, tilbyr vi i økende grad våre kunder komplette, sammenstilte produkter. Dermed oppnås reduserte kostnader mhp. administrasjon, transport og håndtering.

Gjennom arbeidet med Jets™-pumpene har vi opparbeidet oss solide rutiner for effektiv montasje som sikrer god kontroll med produktets kvalitet.