Mjøs Metallvarefabrikk AS er lokalisert på Osterøy, like nord for Bergen. Her har vi ca. 5000m2 moderne produksjonslokale, og vi har satset tungt på fremtidsrettet produksjonsutstyr og teknologi – med spesiell fokus på automatisering.

Alle våre bygninger er koblet opp mot en felles varmesentral med miljøvennlige energibrønner. Dette gir energibesparende oppvarming inkl. gjenvinning av spillvarme, samt muliggjør passiv kjøling for å holde en konstant temperatur i våre lokaler – sommer som vinter.