Kvalitet skal styres gjennom målrettet og systematisk arbeid, oppmuntret av trivsel og yrkesstolthet.

Vi har investert mye tid i å etablere vårt ledelsessystem basert på ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Vi ser på dette som en god investering som gir oss et godt grunnlag for å ivareta både eksterne og interne krav, samt et godt grunnlag for systematisk forbedring og styring av våre prosesser.

Vårt mål er at ledelsessystemet skal være enkelt, hensiktsmessig og lett forståelig – hvor kunden og omgivelsene alltid er i fokus.

Vi er nå sertifisert iht. alle de nevnte standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.