Vår største og viktigste kunde og samarbeidspartner er Jets™. Jets™ er et internasjonalt konsern med fremtidsrettede løsninger for vakuumtoaletter. En viktig del av dette systemet er Vacuumarator™ pumpen som ble lansert i 1986. Vår misjon å videreutvikle og tilvirke denne enheten på en slik måte at Jets™ forblir en sterk og innovativ aktør i det internasjonale markedet vedrørende leveranse av vannbesparende og energeffektive sanitærløsninger.

Jets™ med sine produkter har bidratt i stor grad til at vi har styrket oss kontinuerlig i forhold vår målsetting om å fremstå som en totalleverandør.