Bedriften vår har lange tradisjoner innenfor fagområdene støping og maskinering – disse kan spores helt tilbake til 1865. Dette vil si at vi i 2015 kan se tilbake på en 150 år gammel historie. Mye har selvsagt endret seg oppover i historien – kundegruppe, produksjonsutstyr og -metoder, infrastruktur og ikke minst krav fra kunder, myndigheter, leverandører, omgivelser og alle medarbeiderne som bidrar i verdiskapningen.

Opprinnelig var kundene våre lokale bønder og virksomheter, og senere grossister i Bergensområdet. Produktspekteret var bredt og omfattet alt fra enkle beslag og dørvridere, til etter hvert å konsentreres rundt et bredt utvalg av ulike typer kraner og ventiler. I dag er Jets Vacuumarator™ vårt hovedprodukter, samt komponenter og moduler til det marine markedet, subsea og energi.

Som for øvrig på Vestlandet, er Osterøy preget av et kupert fjordlandskap. Små bygder med til dels krevende infrastruktur, gav grobunn for en mangfoldig industri hvor nøkternhet og pågangsmot har preget bedriftskulturen. Dette er fortsatt kjennetegn for Osterøy-industrien.